Δημοσιεύσεις Επιστημονικών Περιοδικών

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Ο Δρ. Νικόλος Ελευθεριάδης έχει συγγράψει και δημοσιεύσει στο διεθνή επιστημονικό τύπο πληθώρα επιστημονικών άρθρων. Παρακάτω μπορείτε να αναγνώσετε και να “κατεβάσετε” τμήμα της δημοσιευμένης επιστημονικής αρθρογραφίας του ιατρού.


Authors: Inoue H, Ito H, Ikeda H, Sato C, Sato H, Phalanusitthepha C, Hayee B, Eleftheriadis N, Kudo SE.

Journal: Ann of Gastroenterol 2014; 27 : 346-351.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, Protopapas A, Hytiroglou P, Hatzitolios A.

Journal: Ann Gastroenterol 2014; 27 : 185.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, Protopapas A, Katsogridakis J, Hatzitolios A.

Journal: Ann of Gastroenterol 2014; 27 : 1-2.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H, Maselli R, Onimaru M, Yoshida A, Ito H, Hamatani S, Kudo SE.

Journal: Ann Gastroenterol 2014; 27 : 267-269.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Haruhiro Inoue,, Makoto Kaga, Haruo Ikeda, Chiaki Satoa, Hiroki Satoa, Hitomi Minamia, Esperanza Grace Santia, Bu’Hussain Hayeeb, Eleftheriadis N.

Journal: Ann of Gastroenterol 2014; 27 : 1-8.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H.

Journal: Journal of Tumor 2014; 2(7) : 161-178.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H.

Journal: Ann Gastroenterol 2015; 28 : 1-9.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Inoue H, Ikeda H, Onimaru M, Yoshida A, Hosoya T, Sudo K, Eleftheriadis N, Maselli R, Maeda C, Wada Y, Sando N, Hamatani S, Kudo SE.

Journal: J Exp Clin Cancer Res 2011; 30 : 117.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: H Inoue, H Ikeda, T Hosoya, M Onimaru, A Yoshida, Eleftheriadis N, R Maselli, S Kudo.

Journal: Endoscopy 2012; 44(3) : 225-230.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda
H, Onimaru M, Yoshida A, Hosoya T, Maselli R, Kudo SE.

Journal: Ther Clin Risk Manag 2012; 8: 329-343.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Ito H, Inoue H, Ryozawa S, Ikeda H, Odaka N, Eleftheriadis N, Maselli R, Sando N, Kimura S, Kudo SE.

Journal: Gastroenterol Res Pract 2012;2012:139083.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Maselli R, Inoue H, Misawa M, Ikeda H, Hosoya T, Onimaru M, Yoshida A, Eleftheriadis N, Suzuki K, Kudo S.

Journal: Endoscopy 2012;44 Suppl 2 UCTN:E285-7.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H.

Journal: Gastrointest Endosc 2013; 78:359 ; discussion 360.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H, Onimaru M, Yoshida A, Hosoya T, Maselli R, Kudo SE.

Journal: World J Gastrointest Endosc 2013 Apr 16;5(4): 174-179. doi:10.4253/wjge.v4.i4.174.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Maselli R, Inoue H, Ikeda H, Onimaru M, Yoshida A, Santi EG, Sato H, Eleftheriadis N, Hayee B, Kudo SE.

Journal: Gastrointest Endosc 2013;78:551-3.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H.

Journal: Gastrointest Endosc 2013;78:676.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, Inoue H, Ikeda H.

Journal: Gastrointest Endosc 2014;79:712.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, G. Lambrecht, G. D’Haens, F. Baert, M. Cabooter, E. Louis, G. Van Assche, P. Schurmans, P. Caenepeel, M. Van Outryve, P. Lammens, A. Van Gossum, M. De Vos.

Journal: Journal of Crohn’s and Colitis 2007; 1: 21-27.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου

Authors: Eleftheriadis N, F Dinu, M Delhaye, O Le Moine, M Baize, A Vandermeeren, L Hookey, J Déviere.

Journal: Endoscopy 2005; 37: 223-230.

Database: MEDLINE

Λήψη Άρθρου