Ιατρικές Υπηρεσίες

Ιατρικές Υπηρεσίες

Ο ιατρός Δρ. Νικόλαος Ελευθεριάδης διενεργεί διαγνωστικές & θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις του ανωτέρου πεπτικού συστήματος (γαστροσκοπήσεις) και κατωτέρου πεπτικού συστήματος (κολονοσκοπήσεις) εφαρμόζωντας τις σύγχρονες γιαπωνέζικες μεθόδους διάγνωσης (χρωμοενδοσκόπηση, ταξινόμηση των βλεννογονικών βλαβών, πολυπεκτομές, αιμοστάσεις, κλπ), στις οποίες εκπαιδεύτηκε πλήρως στο Παγκοσμίου φήμης Πρωτοποριακό Νοσοκομείο της Yokohama (Digestive Disease Center). 

Επιπλέον, διαθέτει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, (πλαστικά στόμια (cup-technique), ανώδυνη ενδοσκόπηση με εμφύσηση CO2, ειδικά μαχαιρίδια (TT-knife, IT-knife, Dual Knife, Flush-knife, Coag grasper etc), απαραίτητη για ασφαλείς και αποτελεσματικές επεμβάσεις, και πραγματοποιεί τις πιο σύγχρονες, προηγμένες ενδοσκοπικές τεχνικές P.O.E.M. (Peroral Endoscopic Myotomy) & ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) σε συνεργασία με Ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας (Νοσοκομείο Metropolitan Πειραιά – Αθηνών) και Θεσσαλονίκης (Βιοκλινική).  Στις παραπάνω κλινικές παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη, που απαιτείται κατά τη διάρκεια αυτών των θεραπευτικών ενδοσκοπικών διαδικασιών.


Η γαστροσκόπηση είναι η ενδοσκοπική εξέταση που επιτρέπει τον έλεγχο του εσωτερικού βλεννογόνου του ανωτέρου πεπτικού συστήματος. Το ανώτερο πεπτικό σύστημα περιλαμβάνει τον οισοφάγο, το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο.

ΔιαβάστεΡαντεβού: 6977778832

Η ενδοσκόπηση του κατώτερου πεπτικού συστήματος (ολική κολονοσκόπηση) είναι η ενδοσκοπική μέθοδος με την οποία εξετάζεται όλη η επιφάνεια του βλεννογόνου του παχέος εντέρου και μικρού τμήματος του λεπτού εντέρου.

ΔιαβάστεΡαντεβού: 6977778832

Η ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή (ΕSD), αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τον πρώιμο γαστρεντερικό καρκίνο, ως η πλέον ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία ‘en-bloc’ εκτομής πρώιμου γαστρεντερικού καρκίνου.

ΔιαβάστεΡαντεβού: 6977778832

Η μέθοδος P.O.E.M. αποτελεί την πλεόν σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική μόνη “pure NOTES” μέθοδο ενδοσκοπικής μυοτομής (δια των φυσιολογικών οπών) για την οριστική θεραπεία της αχαλασίας του οισοφάγου που λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία σε ανθρώπους και είναι πλεονεκτικότερη της standard χειρουργικής θεραπείας και φαίνεται ότι θα αντικαταστήσει τη χειρουργική μυοτομή Heller (που ισχύει από τις 14/4/1913).

ΔιαβάστεΡαντεβού: 6977778832