Προετοιμασία για την Κολονοσκόπηση

Η Προετοιμασία για τη Κολονοσκόπηση

 Ελκώδης κολίτιδα

Η ψυχολογική προετοιμασία του ασθενούς πριν από την κολονοσκόπηση θεωρείται πρωταρχικής σημασίας και πραγμοτοποιείται με τη διεξοδική συζήτηση με τον ιατρό. Κατ’ αυτήν, εξηγείται από τον θεράποντα ιατρό η διαδικασία τής εξέτασης, οι δυνατότητες της μεθόδου, οι ενδεχόμενες επιπλοκές και κυρίως οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνει. Η προετοιμασία τού ασθενούς είναι απαραίτητη για την καλή συνεργασία κατά την εκτέλεση της εξέτασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια μιας επιτυχούς και ασφαλούς  κολονοσκόπησης είναι ο καλός καθαρισμός του εντέρου από το κοπρανώδες εντερικό περιεχόμενο. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να εξηγήσει με λε­πτομέρεια στον ασθενή τον τρόπο της προετοι­μασίας, ώστε να μπορέσει να ερμη­νεύσει σωστά τα ευρήματα της ενδοσκόπησης. Θα πρέπει να πάρει λεπτομερές ιατρικό ιστορικό, για να κρίνει αν μπορεί ο ασθενής να υποβληθεί στην εξέταση αυτή και αν διατρέχει πιθανούς κινδύ­νους. Για παράδειγμα, ασθενείς με χρόνια νεφρική ή καρδιακή ανε­πάρκεια ενδέχεται να παρουσιάσουν κατακράτηση νερού και ηλεκτρολυτικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Στη συνέχεια θα πρέπει να περιγράψει στον ασθενή την τεχνική της κολονοσκόπησης. Πρέπει επίσης να τον ενημερώσει ότι η εξέταση διαρκεί 20-30 λεπτά, ότι ορισμένοι χειρισμοί κατά τη διάρκεια της εξετάσεως μπορεί να προκαλέσουν παροδικό κοιλιακό πόνο και να του ζητήσει τη συγκατάθεση για τη διενέργεια της εξέτασης.

Η προετοιμασία του ασθενούς περιλαμβάνει τον επιμελή καθαρισμό του παχέος εντέρου από κόπρανα, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης μελέτη του βλεννογόνου με την όραση. Αν ο ασθενής λαμβάνει αντιδιαρροϊκά φάρμακα ή σκευάσματα σιδήρου, η θεραπεία διακόπτεται δύο μέρες πριν από την εξέταση.

Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα σκευάσματα και σχήματα για τον καθαρισμό του παχέος εντέρου. Τα τελευταία χρόνια η προετοιμασία έχει αλλάξει και χρησι­μοποιούνται οσμωτικά καθαρτικά. Ένα αποδεκτό σχήμα προετοιμασίας περιλαμβάνει τη χορή­γηση τεσσάρων (4) λίτρων ισότονου ηλεκτρολυτικού διαλύματος PEG (polyethylene glycol). Το διάλυμα αυτό καθώς περνάει μέσα από το έντερο, δεν προκαλεί απορρόφηση ή απέκκρι­ση και συνεπώς η χρήση του δεν συνεπάγεται σημαντικές διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών.

 

Ο τρόπος λήψης του ειδικού διαλύματος PEG έχει ως εξής:

  • Η λήψη τροφής διακόπτεται τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την έναρξη της πόσης του δια­λύματος
  • Το διάλυμα πίνεται με ρυθμό ένα ποτήρι του νερού κάθε 10-15 λεπτά και η λήψη των τεσσάρων λίτρων διαρκεί συνολικά για 3 – 4 περίπου ώρες.
  • Η πόση του διαλύματος σταματά είτε, όταν από το ορθό αποβάλλεται καθαρό περιεχόμενο ή, καλύτερα, με την συμπλήρωση και των 4 λίτρων.
  • Κατά τη διάρκεια και μετά τη λήψη του διαλύματος επιτρέπεται η πόση μόνο καθαρών και διαυγών υγρών (όχι γάλα).
  • Σε νοσηλευόμενους ασθενείς που αδυνατούν να πιούν τα τέσσερα λίτρα υγρού, το διάλυμα PEG μπορεί να χορηγηθεί με ρινογαστρικό σωλήνα Levin.

 

Αν και σε γενικές γραμμές το διάλυμα PEG είναι καλά ανεκτό από τους ασθενείς, ένα ποσοστό της τάξης του 5-15% των ασθενών δεν ολοκληρώνει την λήψη, λόγω του μεγάλου όγκου και της ανεπιθύμητης γεύσης. Οι συχνότερες επιπλοκές της μεθόδου αυτής είναι η ναυτία, ο εμετός και ο κοιλιακός πόνος. Ο κα­θαρισμός του εντέρου είναι συχνότερα πλημμελής σε υπερήλικες και διαβητικούς ασθενείς.

Το διάλυμα PEG θεωρείται σχετικά ασφαλές για άτομα με ηλεκτρολυτικές δι­αταραχές ή για ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή ασκίτη. Αν και η κολονοσκόπηση γενικά αντενδείκνυται στις έγκυες γυναίκες, στις περιπτώσεις  που κριθεί αναγκαίο, το διάλυμα PEG θεωρείται ασφαλές.

Η χορήγηση δύο λίτρων διαλύματος PEG σε συνδυασμό με καθαρτικά τύπου X – Prep είναι καλύτερα ανεκτή από ορισμένους ασθενείς. Για περιπτώσεις ασθενών με χρόνια δυσκοιλιότητα, συνιστάται παράταση της υδρικής δίαιτας ή χορήγηση επιπλέον καθαρτικών (X – Prep) πριν από την χορήγηση του PEG.

Η προετοιμασία με πόση διαλύματος φωσφορικού νατρίου (Fleet Phospho soda) και 1-2 λίτρα νερό πλεονεκτεί εκείνης με πόση διαλύματος PEG (πολυαιθυλενογλυκόλης), γιατί πολλοί ασθενείς δεν μπορούν να πιουν τέσσερα λίτρα νερό. Μετά την πόση του πρώτου ή δευτέρου λίτρου διαλύματος ο ασθενής αρχίζει να έχει διαρροϊκές κενώσεις. Στο τέλος της προετοιμασίας αποβάλλει κιτρινωπό υγρό χωρίς στερεό υπόλειμμα..

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ  ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ

Αγοράζουμε  από το φαρμακείο ένα κουτί από το φάρμακο:

Fleet phospho  soda   ή    Botania   phosphate.

Όποιο από τα δύο   βρούμε, είναι ακριβώς το ίδιο φάρμακο

Το  κάθε κουτί από το φάρμακο αυτό περιέχει δύο μικρά  φιαλίδια 

Οδηγίες για τη περίπτωση που η εξέταση έχει προγραμματιστεί να γίνει το απόγευμα

Το  πρωί της ίδιας ημέρας που έχει προγραμματιστεί να γίνει η εξέταση  και  περί ώρα 8:00, ρίχνουμε  το ένα φιαλίδιο μέσα  σε μισό   ποτήρι με δροσερό νερό και το πίνουμε. Μετά  πίνουμε πολλά καθαρά και διαυγή υγρά, όπως νερό,  τσάϊ,  χαμομήλι, αναψυκτικά, σουρωμένους χυμούς, καφέ, με ρυθμό ένα ποτήρι κάθε 15 – 30 λεπτά της ώρας.

Στις 12:00, το μεσημέρι  επαναλαμβάνουμε  την  ίδια ακριβώς διαδικασία με το άλλο φιαλίδιο, δηλαδή το ρίχνουμε σε μισό ποτήρι δροσερό νερό και το πίνουμε  και πάλι μαζί με πολλά  υγρά.

Προσοχή

Από  τη  στιγμή  που ξεκινάμε  την προετοιμασία και μετά 

ΟΧΙ  ΦΑΓΗΤΟ, ΟΧΙ ΓΑΛΑ

ΟΧΙ  ΥΓΡΑ  ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ (π.χ. βυσινάδα)

Είναι  σημαντικό να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

Να πίνετε όσα περισσότερα υγρά μπορείτε,  μέχρι  και   λίγο πριν από την εξέταση.

Να έχετε κάποιο συνοδό μαζί σας.

Απαγορεύεται  αυστηρά  η οδήγηση  μετά  την εξέταση.

Να  αναφέρετε τα φάρμακα που παίρνετε και ειδικά τα αντιδιαβητικά, τα αντιαιμοπεταλιακά και τα αντιπηκτικά.

Να αναφέρετε τις χρόνιες παθήσεις και ιδιαίτερα εάν είστε σακχαροδιαβητικός και εάν είστε φορέας του ιού της ηπατίτιδας ή του συνδρόμου της  επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS).

Να προσκομίσετε τις ιατρικές εξετάσεις, που έχουν προηγηθεί και το ιατρικό σας ιστορικό.

Εάν παίρνετε θεραπεία με αντιδιαρροϊκά ή με σίδηρο από το στόμα, να τα σταματήσετε δύο μέρες πριν.

Την ημέρα που θα κάνετε την εξέταση, θα πάρετε τα φάρμακά σας κανονικά.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ  ΜΑΖΙ  ΜΑΣ ΓΙΑ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ